هدف از آفرينش چه بوده است ؟ اگر قرار بود انسانهي جديد بدنيا بيايند بعد تولد نسلهاي جديد ، بعضي ثواب و كار خوب انجام دهند و خوب باشند عده اي كار بد و آدمهاي بدي باشند و بعد هم بميرند و دوباره درزمان ديگري محاسبه شوند آيا واقعاً خداوند به اين انسانها و كارهايشان نياز داشته يا خير اگر نداشته پس براي چه بايد اينجور باشد توضيح دهيد ؟

0

دوست عزیز تا حالا در مورد هدف از آفرينش چه بوده است ؟ اگر قرار بود انسانهي جديد بدنيا بيايند بعد تولد نسلهاي جديد ، بعضي ثواب و كار خوب انجام دهند و خوب باشند عده اي كار بد و آدمهاي بدي باشند و بعد هم بميرند و دوباره درزمان ديگري محاسبه شوند آيا واقعاً خداوند به اين انسانها و كارهايشان نياز داشته يا خير اگر نداشته پس براي چه بايد اينجور باشد توضيح دهيد ؟ مطالعه ای داشتین؟

می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟

امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد هدف از آفرينش چه بود … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم
از مجموع آيات قرآن ميتوان چنين دريافت كه خداوند به انسان اختيار داده و او را بر سر دو راهي قرار داده است تا با انتخاب خود راه پرستش خدا را از طريق سعادت انسان است برگزيند و در سايه آن به رحمت الهي دست يابد و به سعادت برسد چون هر گونه رحمتي در نزديكي به خدا است از اين رو ميتوان گفت كه بر اساس آيات قرآني هدف نهايي از آفرينش انسان و كمال نهايي او همان نزديكي به خدا يا به قرب الهي است آزمايش انسان و پرسش خدا هر يك وسيله اي براي رسيدن به اين هدف نهايي هستند و بنابراين خود هدف نهايي نيستند به اين بيان ديگر اينها هدف هاي متوسطي هستند كه لازمةرسيدن انسان به آن هدف نهايي مي باشد در اين جا لازم است اشاره كنيم كه نزديكي به خدا از نوع نزديكيهايي كه ما در جهان طبيعت مي شناسيم نيست بلكه يك واقعيت معنوي عميق است كه هر چه انسان به خدا نزديكتر گردد بهتر مي تواند با حقيقت آن آشنا شود همين قدر اشاره مي كنيم كه در نزديكي به خدا هر كمالي براي انسان حاصل است و قرب الهي مقامي است كه سر چشمه همه نعمتها ، موهبتها ، و عظمتهاست . بعلاوه اين مقام يك نقطه يا يك مرحله نيست بلكه مراتب درجات مختلف دارد . ايمان به خدا اولين مرتبه نزديكي است و كسي كه به خدا ايمان ندارد در مسير نزيكي به خدا نيست .
بعد از ايمان انسان با سعي و تلاش خود مي تواند در مراتب قرب بالا تر رود و به مبدأ كمال نزديكتر شود . در قرآن كريم در موارد گوناگون تعبير « عندالله » يعني نزد خدا به كار رفته كه مراد از آن همان مقام نزديكي به خداست به عنوان مثال از زبان همسر فرعون كه بانويي بزركوار بود مي فرمايد :
پروردگارا ! براي من خانه اي « نزد » خود در بهشت بنا كن .
کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد هدف از آفرينش چه بود … صرفا علمی می باشد.

اگر در مورد هدف از آفرينش چه بوده است ؟ اگر قرار بود انسانهي جديد بدنيا بيايند بعد تولد نسلهاي جديد ، بعضي ثواب و كار خوب انجام دهند و خوب باشند عده اي كار بد و آدمهاي بدي باشند و بعد هم بميرند و دوباره درزمان ديگري محاسبه شوند آيا واقعاً خداوند به اين انسانها و كارهايشان نياز داشته يا خير اگر نداشته پس براي چه بايد اينجور باشد توضيح دهيد ؟ سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم نقد خود را بیان کنید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.