آيا اين استدلال كه گفته مي شود خداوند در درون هر انساني نيازهايي قرار داده است و براي هر نيازي ، هم راه شرعي و هم غيرشرعي وجود دارد كه بايد هر نيازي تنها از راه شرعي ارضا شود در مورد موسيقي هم مصداق دارد يا خير و اگر دارد چرا موسيقي حرام است ؟

0

دوست عزیز تا حالا در مورد آيا اين استدلال كه گفته مي شود خداوند در درون هر انساني نيازهايي قرار داده است و براي هر نيازي ، هم راه شرعي و هم غيرشرعي وجود دارد كه بايد هر نيازي تنها از راه شرعي ارضا شود در مورد موسيقي هم مصداق دارد يا خير و اگر دارد چرا موسيقي حرام است ؟ مطالعه ای داشتین؟

می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟

امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد آيا اين استدلال كه گ … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم
آنچه تحريم شده است غنا مي باشد . غنا به نوعي از موسيقي گفته مي شود نه همه انواع آن . غنا آن نوع از موسيقي طرب انگيز است كه حالت رقص و خوشيهاي شهوت آلود را تحميل مي كند به طور يقين مي توان موسيقي هاي مبتذل قبل از انقلاب و آنچه اكنون به عنوان نوارهاي غيرمجاز ، پخش مي شود و عمدتاً در خارج از كشور يا به طور غيرقانوني در داخل پر مي شود از عناوين غناي حرام دانست . چنانكه در فتاوي مراجع تقليد آمده است آنچه هم براي مكلّف مشكوك باشد حرمت ندارد . قرآن خود داراي موسيقي خاص است مداحي مدّاحان كه بسيار زيبا دلها را به سوي ائمه اطهار ( عليهم السلام ) جلب مي كنند و حزن و شادي تأثير واقعي دارند از نوعي موسيقي و حتّي قانونمندي برخوردارند . و تحريم نشده اند و همان طور كه در سؤال آمده است ، مكتب مترقّي ما تأمين نيازهاي انسان را در همه ابعاد در نظر گرفته است و آنچه درباره موسيقي حرام گفته شده و ضايع كننده ايمان و تضعيف كننده عفاف است حتمي است و دليل آن مثل روز روشن است . چون بخش عظيمي از مقاصد فرهنگ مهاجم و فاسد از راه موسيقي غنايي انجام مي شود .
کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد آيا اين استدلال كه گ … صرفا علمی می باشد.

اگر در مورد آيا اين استدلال كه گفته مي شود خداوند در درون هر انساني نيازهايي قرار داده است و براي هر نيازي ، هم راه شرعي و هم غيرشرعي وجود دارد كه بايد هر نيازي تنها از راه شرعي ارضا شود در مورد موسيقي هم مصداق دارد يا خير و اگر دارد چرا موسيقي حرام است ؟ سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم نقد خود را بیان کنید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.