چگونه مي توان كسي را از خودكشي منصرف نمود ؟

0

دوست عزیز تا حالا در مورد چگونه مي توان كسي را از خودكشي منصرف نمود ؟ مطالعه ای داشتین؟

می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟

امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد چگونه مي توان كسي را … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم
موارد زير به ترتيب بايد پيگيري شود :
1 . انگيزه خودكشي كاملاً روشن شود .
2 . اگر مشكلات مالي و بن بست هاي معيشتي باشد با ارتباط افراد خيّر راهگشايي شود .
3 . اگر مشكلات خانوادگي ايجاد انگيزه نموده باشد با مشورت و هدايت و دلسوزي به سامان برسد .
4 . در صورتي كه معضل روحي در حدّ شديد و روانكاوانه باشد به روان پزشك مراجعه گردد .
5 . امّا اگر ضعف روحي و عدم آگاهي به جوانب امر باشد بايد با ذكر احاديث و آيات ، بزرگي گناه و عقوبت آن را نشان داده و توضيح يابد كه اين كار مسئله را حل نمي كند . و در غالب گزارشات خودكشي كه لحظاتي شخص زنده مانده است ، اعتراف نمود كه از اين كار پشيمان شده است . در ضمن كار فكر درماني اين است كه شخص را بايد اميدوار نمود كه هيچ مشكل و بن بستي نيست كه حل نشود و تازه ضرورت غمها و غصه ها و نقش سازنده آن را در زندگي يادآور شويم . اين رنجها ما را از وابستگي مي رهاند و راه ترقّي روحي را باز مي نمايد . انسان بايد ياد بگيرد كه از مشكلات بهره برداري كند . با عزم رفتن از رنج و از غم هم مي توان ره توشه برداشت هم مي توان آسوده پر زد . نااميدي از رحمت خداوند و لطف گسترده او گناه كبيره است .
کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد چگونه مي توان كسي را … صرفا علمی می باشد.

اگر در مورد چگونه مي توان كسي را از خودكشي منصرف نمود ؟ سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم نقد خود را بیان کنید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.